Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

Zapytanie ofertowe na zakup JetBrains PyCharm - zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup rocznej licencji dla firm na oprogramowanie JetBrains PyCharm, kompleksowego zestawu narzędzi produkcyjnych do tworzenia w języku programowania Phyton. Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym są dostępne w BIP Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: http://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/7733