Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

O Projekcie

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” dotyczy opracowania i wdrożenia 10 zintegrowanych e-usług front-office, skierowanych do obywateli: studentów, doktorantów, kandydatów na studia, uczestników kursów organizowanych przez UW, uczniów mazowieckich szkół średnich, a także innych jednostek publicznych (uczelni). E-usługi będą cechować się wysokim stopniem responsywności, wykorzystaniem technologii chmury obliczeniowej i aplikacji mobilnych, ciągłą dostępnością oraz pełnym dostosowaniem do standardów WCAG 2.0. i Rozporządzenia ws. Krajowych Ram Interoperacyjności.

Projekt przyczyni się do wzrostu dostępności i pełniejszego wykorzystania e-usług, co pozwoli m.in. na skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia sprawy, usprawnienie procesów rekrutacji, rozwój innowacyjnych usług w obszarze dydaktyki i kształcenia, skierowanych do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego na Uniwersytecie Warszawskim oraz kandydatów na studia. W perspektywie przedsięwzięcie przełoży się na efekty gospodarcze oraz zwiększy liczbę osób korzystających z e-usług publicznych w województwie mazowieckim.
Usługi, które zostaną opracowane w ramach projektu, to:

 • e-rekrutacja kandydatów na studia
  za pomocą systemu informatycznego

 • rekrutacja kandydatów na studia
  jako usługa w chmurze

 • aplikacja mobilna dla studentów i pracowników UW
  zawierająca funkcjonalność USOSweb

 • elektroniczne składanie wniosków o akademiki,
  stypendia rektora i pomoc socjalną

 • system rekrutacji wspierający mobilność
  studentów i pracowników

 • uniwersytecki system e-portfolio dla studentów
  pozwalający monitorować losy absolwentów UW

 • system do wideokonferencji i webinariów w e-nauczaniu

 • platforma edukacyjna UW wspierająca współpracę
  uczelni ze szkołami średnimi

 • e-wypożyczalnia

 • wirtualne laboratoria komputerowe

Szczegółowy opis projektu - kliknij tu

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Jego wartość to ponad 4 mln złotych. Projekt realizowany jest w latach 2016-2020.

Realizatorzy projektu

Uniwersytet Warszawski

To największa polska uczelnia, a jednocześnie najlepszy w kraju ośrodek naukowy. Społeczność UW tworzy 7,2 tys. pracowników oraz 44,4 tys. osób kształcących się na studiach I i II stopnia, 3,2 tys. na studiach doktoranckich oraz 3 tys. na studiach podyplomowych. Wśród studentów i doktorantów jest 4,4 tys. obcokrajowców. Oprócz 21 wydziałów działa tu 30 centrów naukowo-dydaktycznych. Projekt "e-UW - rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją" realizują trzy jednostki UW:

Centrum Kompetencji Cyfrowych

Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (d. COME UW i LaCH UW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu, powołaną w celu zapewnienia kompleksowego wsparcia dla działań naukowych i dydaktycznych, związanych z rozwojem technologii cyfrowych. Do podstawowych zadań CKC UW należą m.in.: realizacja i wsparcie przedsięwzięć z zakresu e-nauczania oraz działania eksperckie w zakresie przedsięwzięć cyfrowych prowadzonych na uniwersytecie (m.in. badań naukowych, kształcenia, infrastruktury). Centrum realizuje własne projekty, a także udziela wsparcia cyfrowym przedsięwzięciom pracowników naukowych i jednostek organizacyjnych uniwersytetu, w szczególności z zakresu humanistyki. Koordynuje również udział uniwersytetu w krajowych i międzynarodowych sieciach, pozostających w zakresie kompetencji CKC UW.

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Naukowcy tego wydziału uczestniczą w największej liczbie projektów finansowanych z UE. Wydział posiada najwyższą ocenę „A+” w kategoryzacji jednostek opracowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na MIM UW w 2000 r. zapoczątkowane zostało tworzenie Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów, unikatowego w skali szkolnictwa wyższego w Polsce projektu integrującego uczelnie w zakresie porządkowania, standaryzacji i informatyzacji procesów administracyjnych wspierających dydaktykę.

Wydział Zarządzania

Jest najstarszą jednostką w Europie Środkowo-Wschodniej kształcącą w zakresie zarządzania. To też największy spośród uniwersyteckich wydziałów. Wysoki poziom kształcenia, prowadzonych badań naukowych oraz umiędzynarodowienie studiów odzwierciedlają: kategoria „A” w zakresie oceny parametrycznej jednostek naukowych oraz oceny jakości kształcenia: wyróżniająca dla kierunku Zarządzanie i pozytywna dla kierunku Finanse i Rachunkowość, przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.

Aktualności i ogłoszenia

Relacja z konferencji "Cyfrowa uczelnia: dydaktyka, zarządzanie, transfer wiedzy"

Dodane dnia 2019-12-16

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji i materiału video podsumowujących konferencję „...

Czytaj dalej

Konferencja "Cyfrowa uczelnia" – 10.12.2019

Dodane dnia 2019-11-26

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Cyfrowa uczelnia: dydaktyka, zarządzanie,...

Czytaj dalej

O e-usługach na konferencji „Uczelnia na miarę potrzeb” – 21.11.2019

Dodane dnia 2019-11-19

Jak reklamować uczelnie? Jak zadbać o studenta z zagranicy ? Co oznaczają nowoczesne metody...

Czytaj dalej

Kontakt

Biuro Projektu działa przy Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego.

E-mail: euslugi@uw.edu.pl

Adres do korespondencji:
Centrum Kompetencji Cyfrowych Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa