Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

Zapytanie ofertowe na zakup Smartfona - zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Wykonawców do składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na zakup Smartfona z systemem Android przeznaczonego do testowania aplikacji w wersji mobilnej. Treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym są dostępne w BIP Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: http://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/8323