Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

Zmiana w zapytaniu ofertowym na zakup oprogramowania Camtasia

W związku z pytaniem jednego z oferentów, Zamawiający zmienia treść Zapytania ofertowego nr. COME-3222-43/2017 (http://euslugi.uw.edu.pl/node/14) w zakresie wskazanym poniżej a dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Zapytanie oraz zamieszcza na stronie internetowej http://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/8322.

Konsekwencją ww. zmiany w Zapytaniu ofertowym jest przedłużenie przez Zamawiającego terminu składania ofert do dnia 27.07.2017 r.

Opis przedmiotu z dnia 14.07.2017

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania Camtasia (2 licencje dla systemu Windows).
Program umożliwiający przechwytywanie zawartości pulpitu komputera lub jego części do pliku wideo z możliwością zapisu w formatach: AVI, MP4 z playerem HTML5, Macromedia Flash (SWF), Windows Media (WMV), QuickTime (MOV), RealMedia (RM), Animated GIF, a także w postaci pliku wykonywalnego (EXE). Programa musi posiadać rozbudowany edytor wideo z możliwością pracy z wieloma ścieżkami wideo oraz audio, efekty przejść i bardzo rozbudowaną bibliotekę z gotowymi tłami, grafikami czy animacjami.

Opis przedmiotu z dnia 24.07.2017 (aktualny)

II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie oprogramowania Camtasia (2 licencje dla systemu Windows).
Program umożliwiający przechwytywanie zawartości pulpitu komputera lub jego części do pliku wideo z możliwością zapisu w formatach: AVI, MP4 z playerem HTML5, , Windows Media (WMV), Animated GIF. Program musi posiadać rozbudowany edytor wideo z możliwością pracy z wieloma ścieżkami wideo oraz audio, efekty przejść i bardzo rozbudowaną bibliotekę z gotowymi tłami, grafikami czy animacjami.