Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

Zawiadomienie o wyniku postępowania w sprawie oferty na dostarczenie smartfona z systemem Android - unieważnienie postępowania

Uniwersytet Warszawski uprzejmie informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 14.07.2017 r. (nr: COME-3222-44/2017) na dostarczenie smartfona z systemem Android ze względu na przekroczenie w złożonej ofercie kwoty, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowania zamówienia. Informacja o wyniku postępowania dostępna jest w BIP Uniwersytetu Warszawskiego pod adresem: http://uwedupl.bip.gov.pl/publiccontracts/view/8501.