Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

Aplikacja mobilny USOS UW

W październiku br. bezpłatnie zostanie udostępniona studentom i pracownikom UW aplikacja mobilny USOS, do pobrania w Google Play. Aplikacja tymczasowo funkcjonuje w wersji Beta i obecnie jest testowana przez ponad 2 tys. wybranych użytkowników. Testujemy takie funkcjonalności jak: ankiety, aktualności, oceny, plan zajęć, ogólne informacje o danej jednostce UW, mapy Google z lokalizacją poszczególnych budynków.

Aplikację opracowują eksperci z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. W przyszłości będzie także służyć zainteresowanym uczelniom wykorzystującym USOS oraz szkołom wyższym na Mazowszu – nasz projekt ma bowiem na celu wspieranie potencjału edukacyjnego tego regionu.

Więcej informacji na ten temat w aktualnościach na głównej stronie UW.