Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

E-dokument stypendialny na platformie USOSweb

Wdrożyliśmy kolejną e-usługę – cyfrowe podpisywanie i dostarczanie decyzji stypendialnych dla studentów i pracowników UW. Od teraz dokumenty dotrą do studentów i doktorantów w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy USOSweb.

Jest to kolejne ułatwienie dla społeczności UW wypracowane w ramach naszego projektu. Rocznie na UW składanych jest ok. 12 tys. wniosków o różnego rodzaju świadczenia przez studentów i doktorantów, wymagających każdorazowo decyzji administracyjnej. Elektroniczny przepływ dokumentów bardzo ten proces ułatwi. Wnioskodawca otrzyma na swój adres e-mail wiadomość z informacją, że pismo czeka na niego w USOSweb. Ograniczy to również ilość dokumentacji papierowej.

Kolejny etap wdrożenia e-usługi dotyczącej elektronicznego obiegu dokumentów dotyczyć będzie świadczeń socjalnych i wniosków dla osób z niepełnosprawnościami.

Więcej na ten temat na stronie głównej UW.