Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

Centralny egzamin językowy on-line

Ponad 30 kandydatów/-ek na studia z całego świata wzięło udział w Centralnym Egzaminie Językowym z języka angielskiego za pośrednictwem ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej. Egzaminy na odległość były możliwe do zrealizowania dzięki systemowi do wideokonferencji i webinariów. Tę nową funkcjonalność opracowało Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji UW w ramach naszego projektu.

Centralny Egzamin Językowy (CEJ) z języka angielskiego on-line to nowość w procesie rekrutacji dla cudzoziemców na studia na Uniwersytecie Warszawskim. Nowa procedura ułatwia aplikowanie obcokrajowcom, którzy w danym momencie nie posiadają wymaganych certyfikatów językowych. Dodatkowo umożliwia zdawanie egzaminu w sposób zdalny, z rodzimego kraju. To także duże udogodnienie dla wydziałów, które teraz mogą oddelegować egzamin językowy do ekspertów ze Szkoły Języków Obcych UW.

CEJ przebiegał we współpracy Biura ds. Rekrutacji UW, SzJO UW – odpowiedzialnej za stronę merytoryczną egzaminu oraz COME UW, które czuwało technicznie nad przebiegiem egzaminów.

Więcej o nowej e-usłudze na UW czytaj na stronie głównej Uczelni.