Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

Startujemy

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” to wspólne przedsięwzięcie COME UW oraz Wydziałów: Matematyki, Informatyki i Mechaniki oraz Zarządzania. W ramach tego przedsięwzięcia Uczelnia wzbogaci się o 10 e-usług, które posłużą usprawnieniu jej funkcjonowania w zakresie administracyjnym i dydaktycznym:

  • e-rekrutacja kandydatów na studia za pomocą systemu informatycznego,
  • rekrutacja kandydatów na studia jako usługa w chmurze,
  • aplikacja mobilna dla studentów i pracowników UW zawierająca funkcjonalność USOSweb,
  • elektroniczne składanie wniosków o akademiki, stypendia rektora i pomoc socjalną,
  • system rekrutacji wspierający mobilność studentów i pracowników,
  • uniwersytecki system e-portfolio dla studentów pozwalający monitorować losy absolwentów UW,
  • system do wideokonferencji i webinariów w e-nauczaniu,
  • platforma edukacyjna UW wspierająca współpracę uczelni ze szkołami średnimi,
  • e-wypożyczalnia,
  • wirtualne laboratoria komputerowe.

Projekt „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020. Jego wartość to ponad 4 mln złotych. Więcej o projekcie dowiedzą się Państwo z pisma Uczelni „UW” nr 2/81.