Rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją

Co to są e-usługi?

Szybkie, proste w użyciu, przyjazne graficznie, dostępne o każdej porze i w dowolnym miejscu… Takie są e-usługi, z których od wielu lat korzystamy przy okazji wysyłania na przykład formularza PIT do Urzędu Skarbowego, zawarcia umowy z operatorem telefonii komórkowej, czy zapisywania się na wizytę do lekarza. E-usługi systematyzują i porządkują pracę urzędnikom, klientom zaś pozwalają zaoszczędzić czas.

E-usługami można zatem nazwać takie usługi, które są całkowicie lub częściowo zdalne (wymagany jest jedynie komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu), bardzo często są spersonalizowane pod względem odbiorcy, ułatwiają komunikację i przebieg procesów administracyjnych w różnorodnych obszarach. Choć intuicyjne w użyciu, pomagają nam rozwijać się nie tylko w korzystaniu z nowych technologii, ale też mogą mieć działanie edukacyjne, systematyzować wiedzę i poszerzać horyzonty.

E-usługi w naszym projekcie „e-UW - rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” dedykowane są wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom UW, kandydatom na studia, uczestnikom kursów organizowanych przez UW oraz uczniom szkół z woj. mazowieckiego. Ich zadanie jest oczywiste – mają usprawnić szereg prac administracyjnych i dydaktycznych w największej (pod względem zatrudnionych i studiujących osób) Uczelni w Polsce. Implementacja e-usług pozwoli między innymi na skrócenie czasu potrzebnego do załatwienia sprawy (np. w dziekanacie), usprawnienie procesów rekrutacji, umożliwienie rozwoju innowacyjnych usług w obszarze dydaktyki i kształcenia, skierowanych do wszystkich uczestników procesu dydaktycznego na Uniwersytecie Warszawskim, również do kandydatów na studia.

Dzisiaj trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie UW bez systemu USOS, czy e-learningu (prawie 20 lat doświadczenia). W tym roku rozpoczynamy ważny dla Uczelni projekt, który bez wątpienia zwiększy liczbę entuzjastów nowych technologii w edukacji i e-usług publicznych, ale także przyniesie efekty gospodarcze w województwie mazowieckiem. No to zaczynamy! :)